bilgi@genkor.com.tr
bilgi@genkor.com.tr
+90 (312) 923 16 15
GENKOR

Proje Yönetimi

  • Tarafların düzenli koordinasyonunun sağlanması
  • Alt sistemlerin birbiri ile uyumunun sağlanması
  • Projelerin kontrol edilerek eksik ve hataların raporlanması
  • Çalışmaların proje zaman planına uyumunun sağlanması
  • Plan, rapor, proje, sertifika, vb. dokümantasyonun yönetimi